V čerstvě povolebním vysílání nás přivítal pan Karel Kříž a krátce poté předal slovo svému kolegovi moderátorovi Stanislavu Rudolfskému.  Dnešním vysíláním byl totiž zahájen nový pořad „Na vinici páně“ a hostem pana Rudolfského byla osobnost opravdu výjimečná. Pan MUDr. Martin Jan Stránský MD, FACP, hudebník, politik, primář Yalské university v USA a v neposlední řadě též vinař, se narodil v New Yorku v roce 1956, a to do rodiny nepostrádající politické osobnosti. Jeho pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním prvorepublikovým ministrem obchodu. Dědeček Jaroslav pak byl ministrem spravedlnosti a později ministrem školství. Ani otec Jan se příliš neodrodil tradici, založil s Pavlem Tigridem československé vysílání radia Svobodná Evropa.

Z vyprávění MUDr. Stránského se dozvíme, zda navázal na působení svých předků. Lékařský titul získal v Československu, což mu bylo velikým přínosem při uplatnění svých znalostí v Americe. Zjistíme, jak funguje práce primáře  v USA a kam pokročila dnešní lékařská věda v oboru neurologie, která v současné době dosahuje úrovně poznání, ze které až může běhat mráz po zádech. Po dotazu pana moderátora, vidí-li již lékařská věda někam dále, než běžně víme, se dozvíte velice zajímavé skutečnosti např. o lidském mozku, třeba to, jestli je paměť opravdu spolehlivá, nechá-li se mozek stimulovat, ošidit, učit se po celý život, dá-li se z něj přečíst, co si myslíte či máte rádi,  a mnohé další. Mozek v podstatě není vytvořen proto, aby si „pamatoval“ suché údaje, ale potřebuje být aktivní, porovnávat a vyhodnocovat. Výzkum mozku má tak i pozitivní výsledky, např. vytváření nových forem výuky zajímavějšími metodami. 

Mimo obor lékařství je pan doktor rovněž činný. Kromě jiného se mu podařilo obnovit prvorepublikový časopis Přítomnost, který má nyní internetovou formu na stránkách www.pritomnost.cz a na jehož tvorbě se podílí větší počet redaktorů, majících rozhled v politice, ekonomice, kultuře a společenských záležitostech. Zasloužil se také např. o výstavbu pomníku Dr. Milady Horákové v Praze 1 ve Sněmovní ulici. V dalším vyprávění se hovor krátce stočil k vínu, neboť vinařství je oblíbeným oborem jak moderátora pana Rudolfského, tak pana MUDr. Stránského. Hovor se plynule ubíral jako rozprava o vínu, o mozku a biologické podstatě člověka a na druhé straně o citu a víře v něco více, o celistvém obrazu života, rituálech. Také se dozvíme, jaké koníčky pan MUDr. Stránský má, jaké prožitky mu přinášejí a jaké plány má do budoucna. Vyzdvihnul historii českého národa, kvalitu jeho lidu a pobídnul nás, abychom byli šťastnější a vnitřně spokojenější. 

 

Druhý host RNDr. Marian Kechlibar se v úvodu svého pořadu „Na západní frontě klid“ také prezentoval jako docela dobrý znalec vína. Po chvíli se však rozhovor vrátil k typickým politickým tématům pana Kechlibara. S moderátorem Karlem Křížem hovořili např. o sankcích, které může vydat Evropská unie, o situaci v Sýrii, problémech Angely Merkelové v Německu, nyní konkrétně s Deutsche Bank či  příliv žadatelů o azyl z Bulharska a Rumunska, neustávajícím příliv člunů s migranty v Itálii. o protržení opony mlčení v Rakousku a obecném bouření, kde situace je již taková, že se uvažuje o uzavření Brennerského průsmyku. Kritická situace zřejmě čeká Vídeň. Jediná země, která si zachovává účinnou ochranu hranic, je snad pouze Švýcarsko. Jeho silná vládnoucí lidové strana SVP zachovává protiimigrační politiku, dbá na dodržování zákonů, převládá zde zemitější přístup a ochota se bránit. Dozvěděli jsme se též, co aktuálně prožívá Velká Británie a její část Skotsko z pohledu historických souvislostí. 

 

Třetím hostem byla krásná žena, herečka a moderátorka paní Gabriela Filippi. Do povědomí lidí se v poslední době dostává i díky svému novému pojetí divadla. Divadla, které léčí, dodává lidem posilu, ukazuje pravdu, pomáhá nacházet cesty k poznání a uvědomování.  Mnohá její představení se již zapsala do srdcí diváků, např. Chlapec, který viděl pravdu, Anastasia nebo Andělé v mém srdci. I divadlo se tak může stát úrodnou půdou, třeba vinicí, která vydává sladké plody. Dozvíte se, co paní Gabrielu Filippi ovlivnilo a nakonec ujistilo, aby započala s tímto zcela novým způsobem. Hřivna umění herectví se zde poté spojila s duchovním hledáním. Divadlo je velký fenomén, který dokáže svým působením měnit lidi k lepšímu a otevírat nová poznání. Zdá se, že v divadle a v umění obecně jsou lidé schopní více se otevřít a přijímat.

Motivem a touhou paní Filippi je činit radost divákům. V polovině svého života možná mnozí pociťují, že je možné a nutné zastavit v sobě proud klesající dolů a naopak nechat ho v sobě stoupat… Sami na sobě poznáváme, jaká hudba či díla nás naplňují blažeností a nádherou, v tu chvíli přichází múza nesoucí nás vzhůru. Paní Filippi se také svěřila, jaké vztahy má  ke svým hereckým kolegům či režisérům a kteří autoři jsou její velkou inspirací. Zmínila např.  Františka Drtikola, Lornu Byrne a další. Paní Filippi má spousty plánů a vizí, např. má již delší dobu myšlenku založení duchovně – kulturního společenství, které by spojovalo léčivé divadlo s různými hosty, schopnými skrze různé obory pomáhat lidem. Začala se také  věnovat dospívajícím dětem. Připravuje pro ně workshopy – herecké hodiny, kde se mohou tito mladí lidé setkat s něčím, co ve svém okolí jen těžko nacházejí, co však nevědomě usilovně hledají, poznat kdo jsou, najít smysl svého bytí uvnitř sebe. Pořádá také rodinné příměstské tábory a spolupracuje s Klokánky.

Další otázky moderátora pan Kříže směřovaly k jejímu rodinnému životu. Je úplně přirozené, že způsob tvoření se odehrává i v harmonii rodiny paní Filippi. Jablko v podobě dcery nepadlo daleko od stromu. Přestože paní Gabriela má náročný program a tráví hodně času na cestách, ve volných chvílích se rodinný život odvíjí od potřeb dětí. Přestože častější absence ženy v domácnosti způsobuje mužům občas pocit, že doma něco „chybí“, paní Filippi se díky pochopení rodiny a krásným vztahům podařilo vše skloubit a zharmonizovat.  Hovořeno bylo též o dětství samotné paní Gabriely, jak lehké či nelehké prožívání měla v rámci své „přípravy na život“ a mnohé další milé vyprávění o hledání cesty životem. Také se dozvíte, kde se můžete setkat s paní Gabrielou v době předvánoční a slyšet její příjemný hlas.