Druhé únorové vysílání bude zaměřeno nejen k úsilí hostů v podobě pana Ing. Pavla Kozáka, jenž se zajímá o tajemná místa a zabývá se zkoumáním působení nevysvětlitelných jevů.

Původem stavební inženýr se zaměřením na vodohospodářské budovy se 20 let věnuje práci v esoterní a duchovní oblasti. Je autorem řady knih na tato témata.

Pavla Kozáka zajímají i bytosti, které nelze běžně vidět. Zaměřuje se na obrazce v obilí, energii krajiny, megalitické stavby a psychotroniku. Kde bere jistotu, že astrální bytosti existují, jak zkoumá, že krajina má určitou energii, co říká na námitky vědců, kteří jsou vůči jeho tvrzením skeptičtí a především, kudy a jak dál má jít celé lidstvo?

Na tyto a další otázky bude v pořadu „Na vinici Páně se Stanislavem Rudolfským“ odpovídat Ing. Pavel Kozák.

Dále uslyšíte již druhý rozhovor s panem Lukášem Rudolfským.

Lukáš Rudolfský, vitální a vizionářský inspirátor kutnohorského podnikatelského a nejen podnikatelského dění, opět u mikrofonu radia Vysíláme pro vás! Tentokráte pohovoříme ještě šířeji o podmínkách a možnostech výzvy „Najdi si svého sedláka“, která se postupně stává součástí široké části středočeského kraje. Budeme hovořit o tom, kdo a jak se může zapojit, kdo se již zapojil a jak je tento projekt vnímán jednotlivými lidmi, pro které je  nabídkou a zároveň výzvou k zapojení se do podpory výroby regionálních produktů potravin. Jsme my sami na tento způsob připraveni a jsme ochotni v tomto směru něco měnit? Anebo jsme jen těmi, kdo si stěžují, ale vlastně věci měnit nechceme? Je to otázka jen materiálního nastavení, nebo je potřebné posunout se nejprve v naší vnitřní  přeměně, v přemýšlení o nás samých? Jsme opravdu svobodnými v našem myšlenkovém rozhledu, pokud se máme sami rozhodovat? Zkrátka, i když bude hovořeno především o zemědělství a potravinách, nevyhneme se úvahám, které jdou mnohem více do hloubky o nás samých, našem chápání a využívání možností, které se nám nabízí pro změnu k lepšímu životu.

Pořad moderuje Aleš Svoboda.

V neposlední řadě se můžete těšit na pořad s lehce pozměněným názvem: „Inspirovali svět … aneb z klenotnice notových sešitů“. (čtení P. Žajdliková / Text V. Procházková)

Pořad ‚‚Inspirovali svět ‘‘ snad jen čekal na zhmotnění kvůli vědomí obrovského bohatství, kterým byly naše národy po staletí obdařeny. Naši předkové z něho neustále čerpali jako z nejdrahocennější pokladnice národní hrdosti a vyspělosti. Osobnosti našich národů, byť počtem malým a relativně chudým v porovnání s velikými sousedními zeměmi, po staletí hluboce inspirovaly zástupy ostatních umělců, osvícených osobnosti, jakož i hudební dění po celém světě. Na tak malé národy je to snad i bez srovnaní. Náš pořad by proto chtěl přispět nejen k znovuobjevení radosti z melodické krásy a intenzivní harmonie klasické hudby, ale i k povzbuzení zdravého národního povědomí. Na mušku si v třetím pokračování vezmeme Českou suitu od Antonína Dvořáka. V čem je česká a proč suita? Jak obešel Dvořák českou hudební nomenklaturu, aby dosáhl naprosté volnosti v kompozici? Poslouchejte s námi. Snad vám melodie našeho mistra poodhalí nejen povznášející krásu, ale přinesou i mír do duše.

Jistě již netrpělivě čekáte na další pokračování „Záškoláků“, tedy:

Už jsou tady …. Záškoláci II.! Tentokrát se dotknou tématu domácí školy v rovině rozvoje talentu a daru dítěte jako i v rovině výchovy a odevzdávaní univerzálních hodnot. Prozkoumají, co domácí škola může z tohoto úhlu nabídnout – nebo právě naopak, jestli je nějakým způsobem limitovaná. I když je slůvko „hodnoty“, „tvořivý“ a „tvořivost“ dnes určitým zprofanovaným sloganem, asi všichni se shodneme na tom, že lidskost, tvořivost a vědět si s věcmi samostatně a bezbolestně poradit, je jeden z nejdůležitějších aspektů přípravy dítěte a člověka vůbec pro život. Vždyť „proč bychom se netěšili“ anebo „proč by se děti netěšily do školy“? V prvním pořadu se Záškoláci věnovali úvodním otázkám domácí školy – kromě jiného zjistili i to, že jedna z maminek-učitelek dala své poslušné dcerce dvojku z chováni, čímž zaskočila i paní ředitelku. Co tedy zjistí v pořadu druhém?

Závěrem je naším potěšením uvést další pokračování nočního večeřníčku aneb povídky na dobrou noc. O čem asi bude?

Do dalších dní jsme pro vás připravili krátký, veselý příběh ze života od spisovatele Ephraima Kishona, uváděný tradičně pod krycím názvem „Nočníček“.

Buďte ve střehu a s námi ve středu od 19:00 ve vysílání rádia VPV – Vysíláme pro Vás (www.vysilameprovas.cz).

„Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!“

Můžete nám psát a volat během vysílání na: studio@vysilameprovas.cz a tel.: 607 647 605