Každé úterý od 20:00

Archiv pořadu. (klikněte zde)

Projekt „MOST – polsko-česká spolupráce redakcí“ řeší problém nedostatku informací o česko-polském příhraničí, zejména jeho kultuře, historii, aktuálním dění, cestovním ruchu a přírodě. Sloužit bude také k budování pozitivního obrazu Poláků v České republice a Čechů v Polsku, ke zvýšení úrovně znalostí o společném prostoru a jeho obyvatelích a podpoře přeshraniční spolupráce.

V současné době je hlavní příčinou problému nedostatek zájmu médií o kulturu, historii a současnost sousední země. Zejména to platí pro českou stranu a způsobuje v českých médiích deficit pozitivních informací o Polsku a Polácích. Povrchní pojetí mnoha témat týkajících se polsko-české příhraniční oblasti je také velkým problémem, který brání lepšímu porozumění.

Zvýšení úrovně znalostí o společném prostoru chceme dosáhnout správným výběrem témat. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu z. s. Bonton z Rychnova nad Kněžnou a jeho editorů. Role hlavního partnera je speciální – je zodpovědný za formulaci zajímavých témat z pohledu těch, kteří žijí na druhé straně hranice a připravuje pro ně podkladové materiály.

Ambicí realizátorů je, aby projekt významně přispěl k vytvoření trvalých vazeb mezi oběma partnerskými institucemi. K tomu napomáhá vytvoření stálé polsko-české pracovní skupiny, která stanovuje cíle spolupráce partnerů projektu. Témata ralizovaná v rámci projektu budou vybrána tak, aby maximalizovala rozvoj přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vztahů a struktur, integraci cílových skupin na obou stranách hranice a vytvoření společné identity.

Projekt MOST – Polsko česká spolupráce redakcí (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001095) , do kterého je zapojena redakce časopisu INSPIR (www.panda-rk.cz), Bonton z. s. (www.most2.cz) a Radio Opole (www.radio.opole.pl) je podpořen z OP přeshraniční spolupráce CZ-PL.