Záznam vysílání:
Dnešní středeční a letní vysílání na Rádiu BOHEMIA z Prahy má pro vás výběr nadčasových témat z ČESKÉ KONFERENCE, která vzbudila velký ohlas i zájem. Na České Konferenci vystoupilo mnoho skvělých přednášejících, se svými postřehy, vizemi a inspiracemi „Kudy a jak dál?“ , a proto pojďme si je společně poslechnout a připomenout si to podstatné a důležité, než bude pozdě.

1. Dr. Pavel Lehký – „Evropská jazyková politika je škodlivá!“

2. RNDr. Emil Páleš, CSc. – „Komenského Pansofia dnes – hledání sjednocující vize a poznání jako předpoklad všenápravy“

3. Miroslav Matouš – „Vláda věcí …“

4. Alfred Strejček – „Jak dál?“

Tato čtyři velká témata ve vzpomínkách s ČESKOU KONFERENCÍ na Rádiu BOHEMIA právě dnes od 19:00 hodin.

Co dodat, máme se opravdu na co těšit, vždyť ve “Vysílání Rádia BOHEMIA” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

Těšíme se na vás od 19:00 na Rádiu BOHEMIA- www.radiobohemia.cz

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!