STŘEDEČNÍ vysílání 13.2. 2019 na Rádiu BOHEMIA

  • RNDr. Emil Páleš, CSc. – „Komenského Pansofia dnes – hledání sjednocující vize“
  • Petr Kostka – „Český jazyk“
  • Dr. Pavel Lehký – „Jak dál“
  • Miroslav Matouš – „Vláda věcí – J.A. Komenský“
  • Gabriela FilippiJ. A. Komenský  (tématické čtení z výběru knih J.A.K.), na piáno doprovázel Jaroslav Krček, český hudebník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel

Dnešním vysíláním zahájíme velký seriál o České Konferenci, která v tomto roce vstupuje do své velmi významné části. Za 10 let svého působení uskutečnila mnoho významných akci a setkání, na nichž vystoupilo mnoho výjimečných hostů se svými jedinečnými příspěvky na aktuální témata dnešní doby. Máme opravdu velký archiv záznamů, které ještě nebyly zveřejněny a proto se v tomto roce na Rádiu BOHEMIA  můžete těšit na mnohé z nich.

Dnes pro vás vybíráme záznamy z prvního a druhého ročníku, které ve své aktuálnosti nic neztratily, jelikož se vždy týkají nalezení cesty KUDY A JAK DÁL z tohoto velkého labyrintu zmatení, neřestí a paradoxů. Ještě je nutné sdělit, že cílem České Konference v období 2009 – 2019 je Obecná porada o historii, současnosti a budoucnosti ve směřování lidské společnosti.

Samozřejmě se dozvíte ještě mnohem více ve středečním vysílání Rádia BOHEMIA.

Co dodat, máme se opravdu na co těšit, vždyť ve “Vysílání Rádia BOHEMIA” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

Těšíme se na vás od 19:00 hodin na Rádiu BOHEMIA –  www.radiobohemia.cz.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!