Dnešní vysílání na rádiu BOHEMIA přinese silná témata, která jsou stále aktuální, společně s odkazem J. A. Komenského i T. G. Masaryka – probuzení občanského neklidu k veřejné rozpravě o nápravě věcí lidských a společenských. Najít zónu lidskosti, harmonickou celistvost života, kultivovat dialog a povznést stmelující a jednotící myšlenku národa. Žijeme ještě v míru či přehlížíme velká ohrožení naší společnosti až do zániku a zkázy? Podíváme se na zákony úspěchu i neúspěchu a na zadluženost státu. Co je to štěstí a jak žít šťastně? Je kvalita života ve ctnostech či materialismu? A jaká víra je ta správná?

PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.

Svatopluk Karásek (český písničkář, evangelický duchovní)

Niklaus Anton Gubser (Rakousko)

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

PhDr. Milan Hanuš, CSc

Dnešním vysíláním pokračujeme v ohlédnutí s Českou Konferencí, která v tomto roce vstupuje do své velmi významné části. Za 10 let svého působení uskutečnila mnoho významných akci a setkání na niž vystoupilo mnoho výjimečných hostů se svými jedinečnými příspěvky na aktuální témata dnešní doby. Máme opravdu velký archiv záznamů, které ještě nebyly zveřejněny a proto se v tomto roce na rádiu BOHEMIA můžete těšit na mnohé z nich.

Dnes pro vás vybíráme záznamy z třetího ročníku, které ve své aktuálnosti nic neztratily, jelikož se vždy týkají nalezení cesty KUDY A JAK DÁL z tohoto velkého labyrintu zmatení, neřestí a paradoxů. Ještě je nutné sdělit, že cílem České Konference v období 2009 – 2019 je Obecná porada o historii, současnosti a budoucnosti ve směřování lidské společnosti.

Samozřejmě se dozvíte ještě mnohem více ve středečním vysílání rádia BOHEMIA.

Co dodat, máme se opravdu na co těšit, vždyť ve “Vysílání rádia BOHEMIA” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

Těšíme se na vás od 19:00 hodin na rádiu BOHEMIA –  www.radiobohemia.cz.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!