Vážené posluchačky a vážení posluchači, dnešní vysílání z pražského studia se z technických důvodů neuskuteční.

Budeme se těšit na slyšenou při příštím vysílání.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!