Záznam vysílání:
Riešenie zložitých životných situácií ako výzva k duchovnému rastu

V rámci relácie budeme hľadať cestu, vedúcu k východisku zo zložitých životných situácií. Pokúsime sa odkryť rozhodujúci rozmer dobrého chcenia človeka, vrúcnosti a lásky. Priblížime si aj myšlienkový „tréning“, ktorý nám môže dopomôcť k správnejšiemu riešeniu nových životných situácií, ktoré sme v minulosti nevedeli zvládnuť s pokojom a harmóniou. Taktiež sa pokúsime objasniť, že každá ťažkosť môže byť chápaná ako výzva k vlastnej premene a vlastnému zdokonaleniu.

Streda 5. 9. 2018
19:00 – 22:00 hod.

Reláciou  z cyklu “Ešte sa to dá zachrániť” Vás budú sprevádzať: Mário Kováčik, Tomáš Lajmon a Roman Mišovie.

Těšíme se na slyšenou …

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!