Srdečně Vás zveme k poslechu pořadu z našeho slovenského studia s podtitulem:

Prežitky židovskej kultúry, alebo zákonitá múdrosť?

Vážení poslucháči, touto reláciou otvárame desať dielny seriál rozhovorov o hlbšom zmysle prikázaní, ktoré vodca židovského národa – Mojžiš, dal kedysi svojmu národu na ceste do zasľúbenej zeme. V súčasnosti si mnoho ľudí kladie otázku, či sú tieto prikázania – nazývané aj Božími prikázaniami – stále platné a aktuálne, hlavne keď si uvedomujeme našu slovanskú identitu, ktorá je v mnohom odlišná, než tá židovská. Tak ako to vlastne je? Sú Mojžišove prikázania platné aj pre súčasnosť? Týkajú sa len ľudí, ktorí sú nábožensky zanietení, alebo ich odkaz je všeobsiahly a týka sa každého z nás? Kam nás môže priviesť nezachovávanie týchto prikázaní a naopak, kam ich zachovávanie?

Naša relácie bude hľadať odpovede aj na tieto otázky. Prajem hodnotné chvíle pri počúvaní…

Relácia je súčasťou cyklu “Ešte sa to dá zachrániť“.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!