Záznam vysílání:

Srdečně Vás zveme k poslechu pořadu z našeho slovenského studia s podtitulem:

Cesta Lásky – príchod a poslanie Ježiša Krista

O príchode Ježiša Krista na Zem sa povedalo a napísalo mnoho. Z Jeho učenia vzniklo niekoľko veľkých cirkví a ich odštiepení, pričom predstavitelia každého z nich si myslia, že Kristovmu učeniu porozumeli najlepšie. Napriek tomu však napätie v spoločnosti narastá a každodenný život odhaľuje, že láska, súcit, obtavosť či odpustenie sú v ľudských srdciach nahradené vypočítavosťou a sebectvom. Môžeme teda povedať, že sme pochopili, čo nám Kristus priniesol? Našli sme v Jeho slovách i podobenstvách duchovné zlato, alebo sme si z nich postavili zleté teľa cirkevného pôžitkárstva?

Druhá časť relácie bude venovaná téme Príroda vracia úder! Hosťom tohto bloku bude Mgr. Art Milan Šupa. 

Relácia je súčasťou cyklu “Ešte sa to dá zachrániť”.

 Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!