Záznam z vysílání:

Druhé Prikázanie!
Nepoužiješ meno Hospodinovo nadarmo!

Pozývame Vás vypočuť si ďalšiu reláciu z cyklu „Ešte sa to dá zachrániť„. V rámci rozprávania sa budeme snažiť odhaliť hlbšie súvislosti, ktoré sú spojené s používaním pojmu, ktorého obsah pre nás skrýva silu pre vzostupu i záchranu z každej životnej situácie.

V druhej polovici relácie sa dopočujete o skúsenostiach s liečením skrze učenie Bruna Groeninga. Názov tohto bloku je „Kruh pre prirodzenú ochranu v živote…“ 

Jedná sa o reláciu zo záznamu.

Prajem hodnotné chvíle pri počúvaní relácie.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!