„Svätenie sviatočného dňa a jeho hlbší význam“ 

Relácia sa bude zaoberať tretím Prikázaním, ktoré dal Mojžiš svojmu ľudu na ceste do zasľúbenej zeme. Pokúsime sa poodhaliť nové a významné súvislosti, spojené s touto témou, ktoré priamo ovplyvňujú náš vnútorný rast a dozrievanie na púti životom. Hosť: Tomáš Lajmon.

Druhá časť relácie bude patriť téme „Štyri druhy modlitby – štyri stupne k dosiahnutiu pravého človečenstva“.  Téma nám priblíži cestu nadobúdania ľudskej veľkosti v súvislosti so schopnosťou modliť sa. Týmto blokom Vás povedie spolu s moderátorom Máriom Kováčikom hosť Milan Šupa.

Relácia je súčasťou cyklu “Ešte sa to dá zachrániť”.

Prajem príjemné chvíle pri počúvaní.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!