V našej ďalšej relácii „Ešte sa to dá zachrániť“ sa pozastavíme nad hlbším zmyslom šiesteho prikázania, ktoré dal Mojžiš svojmu ľudu na ceste do zasľúbenej zeme. Vďaka tomu sa zamyslíme nad podstatou pravého manželstva a tým, ako ho možno chrániť, ale i narušovať.

V druhej časti relácie sa budeme rozprávať s pani Valentínovou o ceste k majstrovstvu života podľa učenia B. Gröninga.

Prajeme pekné chvíle pri počuvaní.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!