Záznam vysílání:


Zveme Vás k poslechu dnešního večerního vysílání. Kromě zavedených pořadů uslyšíte i jednu novinku.

  •  Bylinář MaMa Mia bude o královně květin – růži. Mnohé z nás možná překvapí, jak je zároveň zdraví prospěšná.
  • Pořad Duše má, neznámá se bude zabývat pečovateli budoucí doby. V jakém naladění můžeme léčit a uzdravovat nemocné? Povídání Aleše Svobody s Ing. Vítem Syrovým o nových souvislostech spojených s účinným pomáháním druhým lidem.
  • Čtení z děl Martina Petišky. Světélkem v dnešní neklidné době mohou být víra, láska, naděje nebo odpuštění. Právě tyto hodnoty nechává vyrůstat ve svých dílech Heraldické eseje, Andělské vteřiny, Schody do ráje, Andělské dopisy nebo Česká kniha mrtvých spisovatel Martin Petiška. Jak sám autor říká, soubory povídek s andělskou tématikou jsou „knížky, o okamžicích, co změnily lidem život“. Věříme, že i vás, naši milí posluchači, ukázky z děl spisovatele Martina Petišky, psané básnickým jazykem a neotřelým stylem, potěší, pohladí na duši, povznesou do světa ušlechtilých hodnot a citů, povzbudí či vybídnou k zamyšlení.
  • O pýše bude pojednávat volné pokračování pořadu Otevírání studánek – pro ženskou duši. Jak jsme již minule uvedli, je určen hlavně ženám, ale nejen jim – i muži si v něm mohou najít rozličná vysvětlení různých palčivých otázek, které prožíváme všichni a snad i důvody, proč my ženy jednáme tak, jak jednáme. Pořad není ani tak návodem na to, jak žít – ale spíše se přes čtení z různé osvícené literatury snaží přiblížit palčivé situace z nových úhlů, aby tak přispěl k vzájemnému porozumění a nacházení odpovědí. Ať se Vám poslouchá s vědomím, že společně můžeme měnit naše kolektivní vědomí k lepšímu.
  • Už 9. díl pozoruhodných dobrodružství knihy Gabrielova cesta od p. Aleše Svobody se bude dotýkat něčeho, co asi každý z nás řeší často, pokud ne každý den: jaké to v nás znějí hlasy, co vlastně vnitřně slyšíme? Jsou to hlasy dobra nebo našeptávání temna? Doufáme, že tento pořad pomůže k rozpoznání a podnítí hlubší porozumění toho, co slyšíme a vnímáme, ale nevidíme a nenahmatáme.
  • A na závěr našeho vysílání si můžete vyslechnout pořad s názvem 13 podob odvahy. Jedná se o příběh dvou lidí, Marušky a Vaška, kteří vás provedou svým životem od narození po dospělost. Do jakých podob se může odvaha zformovat? V jakých nejrůznějších situacích nás provází míra naší statečnosti? Přijměte pozvání k našemu dnešnímu čtení Na dobrou noc.

Těšíme se na slyšenou …

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!