Milé posluchačky, milí posluchači, středočeské studio Rádia Bohemia Vás srdečně zve k poslechu bohaté nabídky dnešního středečního vysílání.

V první části vysílání uslyšíte o Československu z pohledu hodnot, jak byly vnímané minulosti a jak jsou vnímané v současnosti:

  • Příběhy pro dnešní nečas;
  • Milan Rastislav Štefánik – text o životě a přesahu práce pro Československo jednoho z našich velikánů;
  • Lenka Procházková – představíme úvod do její knihy Živé duše; výňatek pro přiblížení: „Internetové nezávislé zpravodajství přebírá roli soudobého samizdatu. V této fázi se ještě nedá mluvit o vzniku občanské opozice. Zatím jde o formování nočních hlídek, které dobrovolně a většinou na úkor spánku udržují zřídla poznání a mapují přístup k nim pro ty, co dosud spí (u televize). Pokud i ty patříš do společenství noční hlídky, víš sám, jak významně ti to změnilo život. Už nejsi dálkově ovládaný biorobot, ale opět přemýšlivá bytost, která se čím dál snadněji dokáže orientovat i v prostředí zamořeném lží. ….“;
  • Heraldické eseje od Eduarda P. Martina – 4. pokračování.

V části druhé zazní další pořady na pokračování:

  • Duše má neznámá – ve 14. dílu si můžete poslechnout praktické rady, co je možné dělat pro zlepšení zdravotního stavu těla i duše;
  • Otevíraní studánek pro ženskou duši – 6. díl;
  • Duchovní léčba – Bedřich Kočí (1869-1955) – 13. část nese název Choroby karmické;
  • Život ve světě neviděném, Anthony Borgia – na závěr již tradičně, tématem 17. části bude zábava na onom světě.

Vysílání doprovodí poetická hudba s duší p. Jiřího Březíka, skladatele a zpěváka, který učí na pražské konzervatoři, zpívá v různých muzikálech a skládá písničky pro známé zpěváky jako Karel Gott nebo Hana Zagorová.

Těšíme se na slyšenou …

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!