Záznam vysílání:
Vážené posluchačky a vážení posluchači, jsme rádi, že Vás můžeme pozvat k poslechu prvního vysílání z našeho studia v novém roce 2019. Děkujeme za myšlenkovou i finanční podporu rádia a přejeme nám všem odvahu jít v životě cestami, které po nás letošní rok bude vyžadovat.

Na další setkávání při rádiovém vysílání v novém roce se těší tým Rádia Bohemia.

************************************

Ve středečním vysílání uslyšíte:

1. Na úvod k zamyšlení pořad Slovo Lásky s podtitulem Kámen a květ.

2. Pohádka O zakliatom kráĺovstve
První část pohádky o tom, jak víra činná cestu otevírá.

3. Duše má, neznámá (16. díl)
https://prvni.radiobohemia.cz/duse-ma-neznama
Co nás čeká v roce 2019 a co můžeme změnit k lepšímu.

4. Z děl Eduarda P. Martina – Heraldické eseje (5. díl)
V tomto pokračování se dozvíme vysvětlení našich vnitřních erbů a jejich důležitosti.
Úryvek z pořadu: „Dějiny víry nezačínají tou moderní vírou – tolikrát proklamovanou – vírou člověka v sebe sama, začínají vírou v přesah našich sil – sil, které jsou tak nepatrné, pokud je nepodepře víra … Když je neznásobí. V tu chvíli, kdy člověk začal chápat přesah sebe sama, kdy uvěřil ve Světlo, které tento přesah osvěcuje, v tu chvíli se odlišil od jiných příslušníků živočišného druh, od prvoků a láčkovců – a stal se zrcadlením onoho přesahu, stal se tím, co způsobilo, že neustrnul na vývojovém stupni srny nebo slavíka …. Věřit ve Světlo znamená nežít ve tmě. Setřít ze svého erbu znak víry je úskočné – je to podobné tomu, jako bychom si nasadili do svého počítače vir, který dokáže zničit všechno, co jsme po léta vybudovali ….“

5. Otevírání studánek pro ženskou duši – Problém našeho „já“ (8. díl) https://prvni.radiobohemia.cz/jsem-zena
Jednou z největších překážek, které nám působí mnoho bolesti, je naše já. Je vždy velmi citlivé, pokud jde o tzv. osobní prestiž. Citlivost je přitom považována za velikou ozdobu a přednost ženiny duše. Další díl Studánek se zabývá právě touto otázkou. Nalezená východiska mohou být pro mnohé velikým překvapením.

6. Gabrielova cesta (10. díl)
https://prvni.radiobohemia.cz/gabrielova-cesta
Do Nového Roku jsme se již jako děti naučili blízkým a přátelům přát hodně štěstí a zdraví. Jak si ale toto štěstí představujeme? Jak si zdraví udržíme? Možná by bylo zvláštní popřát blízkým, přátelům a Vám posluchačům především živost ducha. V dalším pokračování Gabrielovy cesty se pokusíme vysvětlit, proč právě živost ducha by byla tím nejlepším přáním, které zaručí nejenom štěstí a dobré zdraví, ale mnohem více.

7. Život ve světě neviděném, Anthony Borgia – „Býti duchem“ (19. díl) https://prvni.radiobohemia.cz/zivot-ve-svete-nevidenem
Dnes si spolu s našimi průvodci posvítíme na rozdílnost potřeb, schopnost učení a změny forem duše a oděvů po odložení těla na onom světě v protikladu pozemským potřebám. Jak velký má význam naše úsilí o nejvyšší čistotu života, duchovní pokrok na Zemi a jak se projeví paměť duše z její pozemské cesty na onom světě.

Těšíme se na slyšenou…

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!