Minulý rok jsme březnové vysílání věnovali tématu ženství. Tentokrát jsme se rozhodli věnovat ho tématu mužství a otcovství – nejen ženy mají v březnu svůj výjimečný den, ale také muži slaví 19. března na svátek Josefů v mnoha zemích svátek otců. Protože ale vše souvisí se vším, naše vysílání, které vytvořily dvě ženy jako dárek z úcty k mužům, nebude výhradně promlouvat pouze k nim. Naší snahou bylo propojení světů mužství a ženství, které se někdy mohou jevit jako vzdálené, ve skutečnosti se však má mezi nimi odvíjet ta nejskvostnější spolupráce.

Těšíme se na slyšenou …

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!