Na tuto středu tedy 24. 7. 2019 pro Vás Středočeské studio připravilo následující pořady:

  • Duše má neznámá 22

Jaký je rozdíl mezi přírodními bytostmi, tedy bytostmi působícími v přírodním světě a výtvory lidského citového chtění? Není bytost jako bytost. O tomto a ještě mnohem dalším budou hovořit opět pánové Aleš Svoboda a Vít Syrový v dalším pokračování pořadu Duše má neznámá.

  • Bedřich Kočí – Duchovní léčba

V dalším pokračování textu z knihy Duchovní léčba od fenomenálního českého léčitele Bedřicha Kočího z let První Republiky, se autor zabývá svými praktickými zkušenostmi ohledně nemoci zapříčiněných umělým drážděním pohlavního pudu.

  • Heraldické eseje – Erb lásky

… Pokud by láska byla setřena z erbovního štítu, byl by z něj setřen i smysl života … Znamení lásky v erbu je svědectvím o přítomnosti jiného velkého znamení: znamení soucitu, znamení milosrdenství. Tato doba odkládá soucit do starožitnictví slov. Neuvědomuje si jak tato dva slova jsou měřítky toho, zda je ještě člověk člověkem a nakolik jim přestal nebo nepřestal být  … Znaky soucitu s bezmocnými nejsou důkazem slabosti erbovní rodiny. Jsou důkazem o vznešené a vítězící erbovní rodině, která po tisíciletí žije a stále je mladá. Jsou důkazem o velké erbovní rodině, na kterou dopadá Betlehemske světlo. …’

  • 25. díl  Života ve světě neviděném, Anthony Borgia

s názvem: Vyšší světy

  • Otevírání studánek pro ženskou duši, díl 14

Další pramen vyčištěné studánky bude zrcadlit palčivý pojem manželství a rodiny. Dědictví zotročilo mysl rodičů i dětí. Z lásky ke členům rodiny je snahou učinit jim život pohodlným a příjemným – některé ženy dosáhly v tom jisté virtuosity zděděné od prababiček. A tu narážíme na hrubé porušení živého zákona, vetkaného do celého dění přírodního i duchovního: na porušení zákona pohybu.

Těšíme se na slyšenou …

Jako vždy nám můžete psát své dotazy či podněty na email: studio@prvni.radiobohemia.cz nebo SMS na tel.: 607 647 605, popřípadě nám na toto číslo můžete během celého vysílání také volat.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!