internetové

rádio Vysíláme pro Vás

„Vysílání České Konference“

Ve středečním vysílání se můžete těšit na „Vysílání České Konference“, které „se“ – moderátor Karel Kříž – jako vždy  bude snažit nabídnou další výhledy na cestě k celospolečenské proměně vzhledem k jak se zdá zatím nepoznané podstatě tohoto světa, tedy z širších a hlubších úhlů pohledů.

Těšíme se na slyšenou …

Jako vždy nám můžete psát své dotazy či podněty na email: studio@prvni.radiobohemia.cz nebo SMS na tel.: 607 647 605, popřípadě nám na toto číslo můžete během celého vysílání také volat.

 

„Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!“


Hosté pořadu „Vysílání  České Konference“ byli:

Věra Ludíková, prof. MUDr. Jana Pirk, DrSc., Mgr. Stanislav Novotný, Jan Petránek, Ing. Vít Syrový, Milan Vidlák, Jaroslav Kuchař, Ing. Radek Novotný, Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, JUDr. Marie Vodičková, Lenka Procházková, Radomír Pekárek, Oldřich Zajíc, Jaroslav Bašta, Jan Michal Kubín, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Michal Roškaňuk, Jan Veleba, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., Michal Semín, Mgr. Bc. Vít Rakušan, Petr Hepnar, Alexandr Tomský, Gabriela Filippi, Jan Bím, Dana Feminová, Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., Oldřich Zajíc, …


Záznamy starších pořadů:

Dvouhodinový speciál“ s panem Marianem Kechlibarem moderovaný Alešem Svobodou. Tématem bude aktuální povolební situace. Následně rozhovor s Jaroslavem Kuchařem o všem co se odehrává v kuloárech předvoleních kampaní. Jak by tedy mohla vypadat zdravá předvolební soutěž jednotlivých stran a hnutí.


S Jaroslavem Kuchařem prof. Vladimíru Dvořákovou, známou politoložku a budeme hovořit o situaci v Evropě a v České republice. V druhé hodině se přidá do diskuze Oldřich Zajíc ředitel společnosti SANEP, zabývající se průzkumem veřejného mínění, který přinese nejčerstvější údaje z předvolebních výzkumů a budeme diskutovat aktuální volební preference a trendy a také možné scénáře povolebního uspořádání.


Unikátní rozhovor s ruským spisovatelem Vladimírem Megre autorem knih „Zvonící Cedry Ruska“. Můžete se těšit na mnohá témata, která tu ještě nezazněla. Uslyšíte překvapující odpovědi o rodových statcích, o vztazích i politice. Zazní i velké vize a poznání, vzkaz pro našeho pana prezidenta a ještě mnohem více v tomto 150 minutovém rozhovoru.


Volební S P E C I Á L s K. Křížem , A. Svobodou a s polit. hnutím CESTA o blížících se volbách o výhledech i propadech naší společnosti. Co nás čeká a nemine? Budou tyto volby něčím jiné či snad průlomové? Tentokrát budeme telefonicky volat i dalším hostům našeho vysílání, abychom získali více pohledů a názorů. V samotném závěru uslyšíte velmi inspirující a nadčasový text pod názvem „VEDENÍ“ od S. Schwartzkopff v podání Ireny K.


S Lucií Meškanovou pražskou kandidátkou za polit. hnutí CESTA (www.hnuticesta.cz), – aktuální stav naší země před volbami a změny systému vládnutí a spravování naší země. Novým hostem byla Ba. Martina Andrews (www.nourish.cz) jejíž životní cesta byla zasažena rakovinou a jejím vyléčením. Jak sama říká: „Osobně jsem se dostala ke zdravé výživě až poté, co jsem začala být nemocná a necítila se dobře ve vlastním těle.“ A samozřejmě s RNDr. Marianem Kechlibarem, třaskavé zahraniční dění ve světě v pořadu „Na západní frontě klid“
V samotném závěru nás čeká inspirativní čtení od Ireny K.


„Na západní frontě klid“ s RNDr. Marianem Kechlibarem, Ph.D a Alešem Svobodou.
prof. MUDr. Pavel Kalvach, s CSc. PhDr Zdeňkem Pernesem, předsedou Rady seniorů ČR se dotknou tématu „Jak se žije důchodcům v České Republice?“ Ohlednutí s Českou Konferencí, tentokrát s Ing. Janem Kubínem, spoluzakladatelem polit. hnutí CESTA, se kteým otevřeme stále důležitější otázku „Kudy a jak dál?“ A v samotném závěru inspirativní slova o moudrosti v podání Ireny K.


Tři ženy a tři témata. Rozhovor s Mgr. Valentýnou Lymarenko – Novodarskou z nakladateství „Zvonící Cedry“ na téma rodových statků a nových inspirací z Ruska, též o knihách Zvonící cedry Ruska. S Mgr. Hanou Tonzarovou, Th.D., na téma Svatí Konstantin (Cyril) – Soluňští bratři, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. S Evou Kavkovou zakladatelkou projektu Secret of RAW a FOOD OF LOVE – nejenom o zdravém jídle, ale též o vztazích, životních postojích o duši, strachu i nadějích.


Vzpomínka s PhDr. Zdeňkem Mahlerem, Dr.h.c. O zdraví, o homocysteinu v pořadu „Vitamíny s příběhem“ Michaelu Verde Beitlovou, vyrovnání se s onkologickým onemocněním a se smrtí, o tom jak neonemocnět znovu.
S Mgr. Hanou Tonzarovou, Th.D., pokračujeme v rozhovorech dotýkajících se našeho duševního i duchovního života. V závěru pár inspirativních slov pro povzbuzení do života z knih Bedřicha Kočího v podání Ireny K.


S prvním prázdninovým pořadem Vysílání ČESKÉ KONFERENCE tu máme pro vás jednu velkou změnu,
Rádio VPV přechází na název – Rádio BOHEMIA, které stále „Vysílá pro Vás“.
Tři ženy a tři témata, která zcela naplnila vysílání na Rádiu BOHEMIA jinou energií, která nás inspirovala i otevřela nový pohled na svět i na lidský život.
Mgr. Valentýna Lymarenko – Novodarská – Anastasia, Zvonící Cedry, nová vize,… Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., – Cyril a Motoděj i Jan Hus, svoboda víry…, Eva Kavková – Zdravé jídlo, dharma, sebepoznání, ženství, nové energie …
To vše a ještě mnohem více jste mohli slyšet v dalším vysílání ČK na Rádiu BOHEMIA (www.radiobohemia.cz).


Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc., si k rozhovoru pozval prof. JUDr Václava Pavlíčka, CSc, předsedu Nadace J.M.Z. Hlávkových, se kterým otevřeli velmi zajímavé téma: Ideje vzniku Československa a dopady na dnešní dobu. Též se dotkli vztahu k vlasti a historických událostí první a druhé světové války.
Marian Kechlibar a Aleš Svoboda v pořadu „Na západní frontě klid“ přinesli nejnovější informace ze světa.
Jaroslav Kuchař v pořadu „Jinou cestou“ se svým hostem Jaroslavem Baštou hovořili o blížícím se zásadnímu zlomu ve společnosti, o udržitelnosti demokracie, ochraně státu, volbách, o našem vztahu k Rusku, ale též historických souvislostech, které je dobré znát i vědět.
V samotném závěru se nám z technických důvodú nepodařilo kvalitně pustit slíbený text od B. Kočího, který zveřejníme samostatně na našich stránkách. Omlouváme se všem posluchačům.


Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc., si k rozhovoru pozval Jana Schickera, zástupce Organizace „Řekni ne drogám, řekni ano životu!“. Aktuální informace ze zahraničí ve výjimečném pořadu „Na západní frontě klid“ s RNDr. Marianem Kechlibarem, Ph.D, a s Lucií Meškanovou jsme pohovořili o mužích a ženách, jejich postojích a proměnách v současné společnosti.


S Ing. Andreu Drašnarovou, Ph.D, jsme otevřeli téma o vzniku nemocí z celostního hlediska a také o právě připravovaném ALL festivalu v Litoměřicích, který spoluorganizuje. Již tradičně nás RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D v jedinečném shrnutí nejaktuálnějších zahraničních zpráv přivítal v pořadu “Na západní frontě klid.” V závěru vysílání byla naším milým hostem opět Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., se kterou jsme pohovořili ještě více na téma „Velikonoc“, a co se odehrávalo po nich. Také jsme otevřeli téma „křtu“, který je pro mnohé, jen málo pochopenou životní událostí, ale též velkým rozhodnutím.


Jaroslav Kuchař v pořadu „Jinou cestou“ představil se svým hostem JUDr. Petrem Jonášem projekt „Vědomí právníci“ a samozřejmě součané právo a spravedlnost v praxi. RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D nás v bezpečné zóně pořadu „Nazápadní frontě klid“ informoval o aktuálním politickém dění v zahraničí. S Evou Kavkouvou jsme se přes živou stravu dotkli důležitých lidských vztahů mezi muži a ženami, hledání nových cest i lidského poznání kudy a jak dál. V závěru vysílání ČK jsme vyslechli krásný inspirativní text Bedřicha Kočího „Proč nejsme šťastni?“ v přednesu Ireny K.


Vysílání ČK před velkým pátkem bylo o velkých tématech, jako např: CZEXIT, Národní obrození,… se Mgr. Stanislavem Novotným a nebo téma Velikonočních svátků, duchovního poznávání a víry s Mgr.Hanou Tonzarovou, Th.D. a určitě nesmíme zapomenout na aktuální informace ze světa v jedinečném podání s  RNDr. Marianem Kechlibarem, Ph.D


Jaroslav Kuchař, Oldřich Zajíc, Marian Kechlibar a Hana Tonzarová to byli hosté dalšího vysílání ČK. O čem to bylo? – Domácí polit. scéna. Co si myslí občané naší země o současném dění. Brexit, horké novinky z evropského polit. dění a v závěru inspirace pro duši i zamyšlení nad smyslem života, hledáním pravdy a víry.


Zdravé jídlo, politika a vzdělávání, to byla témata našeho vysílání ČK, kdy jsme ve studiu přivítali ing. Víta Syrového nebo též „ing. Éčko“ poradce v oblasti výživy a zdravého životního stylu, autora knih: Tajemství výrobců potravin, Tajemství krve, Tajemství kosmetiky,… Samozřejmě jsme se M. Kechlibarem podívali na „Západní politickou frontu“, kde už dávno není klid. V závěru jsme pohovořili s ředitelem Institutu pro podporu inovativního vzdělávání Mgr. Pavlem Kraemerem, Ph.D.


V tomto vysílání ČK jsme hovořili s Danou Feminovou o humanismu, uprchlících, ale i o životě, který by neměl ztratit soucit, lidskost a ochotu pomáhat trpícím. M. Kechlibar nás obsáhle informoval o dění v USA, ale též v Evropě. Jeho politický rozhled, názory a postřehy jsou výjimečné a stojí za poslech. Též jsme se ohlédli za předešlými ročníky ČK a jejím navrhovaným projektem Cestou Cti, kterou přečetl Jan Konfršt. V závěru jsme vyslechli povzbudivá slova pro naše životní cesty od básnířky Věry Ludíkové – „Nevěřme pomluvám“ v přednesu Ireny Křížové.


Více.

Novým hostem ve vysílání ČK byla andragožka a expertka v oblasti šikany na pracovišti, zakladatelka Mobbing Free Institutu, informačního portálu sikanavpraci.cz a  ALL Festivalu – Litoměřice Mgr. Michaela Švejdová, .
Náš zahraniční zpravodaj Marian Kechlibar v pořadu „Na západní frontě klid“, nás informoval co se odehrává v Evropě, ale i v USA. V dalším „Ohlédnutí s Českou Konferencí“ jsme vyslechli důležité myšleneky a inspirace z ČK a také výběr myšlenek T. G. Masaryka v jedinečném přednesu Lukáše Hlavici.  V povzbudivých závěrečných slovech pro naše životní cesty zazněl text „Krajina mylosti“ od básnířky Věry Ludíkové v přednesu Ireny Křížové.


 

Obsah záznamu z 1. 2. 2017


 

Obsah záznam z 1. 1. 2017


Živě 8.11.2017 v 19:00.
<script type = "text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var isSafari = navigator.vendor && navigator.vendor.indexOf('Apple') > -1 &&<!-- [et_pb_line_break_holder] --> navigator.userAgent && !navigator.userAgent.match('CriOS');<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> var Height;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (isSafari == true) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Height = 179;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } else {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Height = 159;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function openWin() {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->window.open('https://prvni.radiobohemia.cz/zive/','_blank','directories=no,titlebar=no,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=342,height='+Height,'top=0,left=0'); }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="#" onClick="openWin()"><img src="https://prvni.radiobohemia.cz/wp-content/uploads/2017/03/tlacitko-play.jpg" ></a>

Pořadem vás provází:

Karel Kříž

Koordinátor a moderátor České Konference, umělecký řezbář, autor knihy „Tajemství a síla slova“, instrumentalista, hráč na fujaru.

www.stromyazivot.cz

www.tajemstviasilaslova.cz

www.ceskakonference.cz

Vložte Váš e-mail, pokud chcete být informováni o dalším živém vysílání.

Vysílání ČK podporují