Záznam vysílání:


Na západní frontě klid:
Novičok, Carles Puigdemont, Nicolas Sarkozy, patří islám do Německa?

Host vysílání ČK:
Libor Malý


Host vysílání ČK:
Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. – Veliké noce, Jedno nezbytnéStředeční vysílání 28. 3. 2018 na Rádiu BOHEMIA  z Prahy s sebou přináší aktuální témata dnešních dnů.

Můžete se těšit na Mariana Kechlibara a Aleše Svobodu v pořadu „Na západní frontě klid“, kdy se podíváme, co nového se děje v zahraničí.

A i když je celospolečenská a politická scéna je doslova rozbouřena mnoha nepříjemnými a bolestnými událostmi, zkusme si dopřát trocha zklidnění a jiná témata pro naší mysl.

Můžeme se těšit na nového hosta Libora Malého, se kterým se vydáme nejenom na východ do Tibetu, ale pohovoříme o štěstí a empatii (vcítění), jak důležité jsou tyto životní momenty pro náš život i duchovní růst.

V tomto vysílání nemůžeme též opomenout čas Velikonoční, který s sebou přináší důležitá poselství a uvědomění. S Hanou Tonzarovou Th.D., která je duchovní Církve československé husitské, si toto téma otevřeme z různých úhlů pohledu.

Co dodat, máme se opravdu na co těšit, vždyť ve “Vysílání rádia BOHEMIA” zazní mnoho zajímavých, aktuálních, ale též inspirujících informací a životních zkušeností, které do našeho života rozhodně patří.

Buďte ve střehu a s námi ve středu v živém vysílání na internetovém Rádiu BOHEMIA – www.radiobohemia.cz

Těšíme se na slyšenou …

Jako vždy nám můžete psát své dotazy či podněty na email: studio@prvni.radiobohemia.cz nebo SMS na tel.: 607 647 605, popřípadě nám na toto číslo můžete během celého vysílání také volat.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!