Tuto středu bude znít na vlnách Rádia Bohemia slovenština. Ač české rádio, neuzavíráme se zahraniční spolupráci, která – jak věříme – přinese oživující pohled nejen pro české posluchače.

Pořad s názvem Ešte sa to dá zachrániť bude hledat odpovědi na otázky spojené s naplněním vyššího smyslu lidského bytí na rovině osobního rozvoje jednotlivců i společenského dění.

Tvůrci pořadu budou vycházet z poznání, že správné uchopení smyslu bytí nás může přiblížit k jeho skutečnému naplnění, ke znovuzrození ztrácející se naděje ve svobodnější, tvořivější a radostnější život.

Pořadem budou provázet pánové Tomáš Lajmon, Mário Kováčik a jejich hosté. Vysílání je plánováno jednou za měsíc.

V prvním díle Ešte sa to dá zachrániť  jeho tvůrci představí posluchačům pořad jako takový, jeho celkový smysl a pohnutky, které je vedou k vysílání. Připomenou důležitost uvědomění si, že duchovní rozměr bytí nesouvisí s náboženským nastavením člověka. Duchovní rozměr bytí předestřou ve vztahu ke svědomí, cituplnosti, osobní odpovědnosti nejen za viditelné skutky, ale především za vnitřní postoje a naladění.

 

Těšíme se na slyšenou …

 

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!