Záznam vysílání:
Zveme Vás k poslechu pořadu z našeho slovenského studia s podtitulem:

Splynutie s princípom bytia

Človek túži prežívať jednotu s princípom bytia. Je tento stav dosiahnuteľný aj v dnešných časoch? Ak áno, môžeme ho stotožniť s chápaním, že sme božské bytosti? Alebo splynutie s princípom bytia má ešte iný, dosiaľ málo známy zmysel. A napokon, má náš vývoj smerovať k rozplynutiu vedomia v nirváne, alebo k niečomu inému? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede v našej dnešnej relácii.

Streda 3. 10. 2018 – 19:00-22:00 hod.

Reláciou z cyklu “Ešte sa to dá zachrániť” vás povedú Mário Kováčik a Tomáš Lajmon.

Těšíme se na slyšenou …

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!