Záznam vysílání:
Vznik Československa 1918, alebo kto je našim najväčším nepriateľom?

Žijeme v dobe, v ktorej nám médiá pripomínajú nebezpečie vonkajších vplyvov, ohrozujúcich našu štátnu zvrchovanosť i slobodu. Hovorí sa o migračných vlnách, ktoré môžu spôsobiť neblahé zmiešanie kultúr, vedúc nás k strate identity, k strate vlastnej svojbytnosti.

Položme si však otázku: Nie sme v skutočnosti vystavený ešte oveľa závažnejším nebezpečiam, o nebezpečenstve ktorých ani netušíme? Ak týmto nebezpečenstvám vystavený sme, vieme odkiaľ prichádzajú a o čo nás môžu skutočne pripraviť?

Skôr, ako sa dostaneme k odpovediam na tieto otázky, skúsme sa porozprávať o vzniku Českolsovenska z roku 1918 a tiež o hodnotách, ktoré stáli za jeho vznikom.

Těšíme se na slyšenou …

Jako vždy nám můžete psát své dotazy či podněty na email: studio@prvni.radiobohemia.cz nebo SMS na tel.: 607 647 605, popřípadě nám na toto číslo můžete během celého vysílání také volat.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!