Cti otca i matku!

Pozývame Vás vypočuť si ďalšiu reláciu z cyklu prikázaní, ktoré dal Mojžiš svojmu ľudu na ceste do zasľúbenej zeme. Budeme v neje hľadať odpovede na otázky, spojené s významom a dosahom úlohy otcovstva i materstva v živote človeka.

Relácia je súčasťou cyklu “Ešte sa to dá zachrániť”.

Prajeme Vám príjemné chvíle pri počúvaní.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!