Záznam vysílání:
Středeční vysílání dne 22. 8. 2018 od 19:00 vychází na pouhý jeden den po významném okamžiku při srpnových událostech v roce 1968. A nejen proto bude toto vysílání zacíleno, dá se, říci jedním směrem, a tím je téma: „Jak jsme to viděli“. Pořad nemá býti jen připomenutím událostí padesát a více let zpět, ale také pořadem, který zrcadlí, že je nezbytně nutné také vidět a při sobě si přidržet pohled do budoucnosti.

Možná někteří namítnou, že více nežli příliš je tento výhled přednesen přes výhled krasohledu. Ale není i pohled přes krasohled tou chvílí, která přivede člověka na jiné vnímání přítomnosti?

Hosty pořadu jsou pan Ilja Holubec a paní Jiřina Heringová. Pořadem provází Jakub Žajdlík.

Těšíme se na slyšenou …

Jako vždy nám můžete psát své dotazy či podněty na email: studio@prvni.radiobohemia.cz nebo SMS na tel.: 607 647 605, popřípadě nám na toto číslo můžete během celého vysílání také volat.

Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!